trainingen

Quick scan

mXl3FAW_500-300_quickscan

Met een korte quick scan maakt Thuis Op Straat in een korte periode een ‘foto’ van een buurt of een wijk. Welke knelpunten buurtbewoners en professionals ervaren. Welke mogelijkheden zij zien. Wat er in de buurt gebeurt en welke trends er zichtbaar zijn.

Een quick scan is bruikbaar materiaal voor een vervolgactie in een buurt of wijk. Thuis Op Straat informeert graag over de mogelijkheden en kosten.

Burgers in hun kracht

mhGtzV0_420-300_jongerenvanconsumentnaarproducent

Burgerkracht lijkt het nieuwe toverwoord. Burgerschap als wondermiddel voor bezuinigingen of toch een mooie zoektocht om bewoners te betrekken bij hun buurt!
Hoe betrek je bewoners bij de buurt? Hoe laat je het initiatief aan de bewoners? Welke vormen van vrijwilligerswerk zijn er? Welke kwaliteiten zijn er in de buurt en hoe sluit je aan op die kwaliteiten? Welke instrumenten kun je inzetten om aan de slag te gaan?

Met de bovengenoemde vragen kunnen we komen tot een plan van aanpak.

Jongeren als producent

DSC_0559_600-261_jongerenalsproducent

Jarenlang werden jongeren vooral gezien als consument, bezoeker van activiteiten van het jongerenwerk. Daarnaast worden jongeren vaak gestigmatiseerd en als overlastgevend ervaren. Thuis Op Straat werkt preventief en ziet jongeren als producent in hun buurt, jongeren kunnen een belangrijke rol spelen in hun buurt.

Bij dit thema gaat het om: Talentontwikkeling, bijbanen, werk voor jongeren in de wijk.

Wijkontwikkeling

mhAWGQU_414-300_wijkontwikkeling-ivm-buurtagenda

In de themadag Wijkontwikkeling komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Hoe kun je naar een buurt kijken, publieke familiariteit (T. Blokland)?
Hoe maak je een fysieke en sociale analyse van een buurt?
Hoe werk je vanuit een analyse naar een plan van aanpak?
En hoe maak je met bewoners een buurtagenda?

Aandacht op de werkvloer

DSC_0580_345-300_aandachtopdewerkvloer

De klant, de deelnemer, de patiënt wil aandacht. Hij of zij wil gehoord en gezien worden. De professional en de organisatie willen die aandacht graag geven. Het lijkt vanzelfsprekend, misschien wel een open deur. Toch lukt het soms ook niet. Je aandacht erbij houden is niet altijd makkelijk in een tijd die snel geleefd wordt. Hoe kun je als professional en als organisatie zorgen voor de aandacht die goed doet en onderdeel van de dienst is? In twee workshops over aandacht, gaan deelnemers van een organisatie met elkaar in dialoog.

De opbrengst is gedeelde opvattingen over hoe je het doet met aandacht voor de deelnemer, de klant en/of de patiënt. Na 1 bijeenkomst zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

Resultaatgestuurd werken

DSC_0634_600-226_resultaatsturing

Mooie verre doelen sterven vaak in schoonheid, beter kun je werken aan realiseerbare, praktische resultaten in een buurt. Welke resultaten wil je als professional behalen, welke resultaten willen bewoners behalen? Hoe stel je een interdisciplinair team samen om in een gebied de gewenste resultaten te halen? Hoe leg je de verbinding met bewoners? Hoe maak je een plan van aanpak?
De training behandelt in een aantal dagdelen genoemde onderwerpen.

Coaching/supervisie

meZaRrQ

Naast bijeenkomsten voor teams kunnen professionals ook individueel gecoacht worden op het werk in de publieke ruimte. Bij individuele coaching is tijd en ruimte om in te gaan op specifieke zaken die de professional in zijn/haar functioneren tegenkomt.

Voor elke traject wordt vooraf bepaald wat er nodig is en waaraan gewerkt wordt.