Thuis Op Straat geeft nu ook training en advies voor anderen

Thuis Op Straat is een lerende organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van het werken in de publieke ruimte, dichtbij bewoners in buurten en wijken. Deze expertise stellen we voortaan ook beschikbaar aan externen, met trainingen, coaching, advies en bijvoorbeeld themadagen. Met de opdracht-gever stellen we een maatprogramma samen.

Themadagen zijn bedoeld voor professionals en bewoners, werkzaam in een buurt of wijk of daar aan de slag willen. In de Teamtrainingen veel praktische kennis, suggesties en handvatten voor deelnemers om daarna zelf mee aan de slag te gaan. Ook werken aan een concreet plan van aanpak behoort tot de mogelijkheden, net als de uitvoering van quick scans in een buurt of wijk.

Burgers in hun kracht

Burgerkracht lijkt het nieuwe toverwoord. Burgerschap als wondermiddel voor bezuinigingen? Of toch een mooie zoektocht om bewoners te betrekken bij hun buurt? Hoe betrek je bewoners bij de buurt? Hoe laat je het initiatief aan de bewoners? Welke vormen van vrijwilligerswerk zijn er? Welke kwaliteiten zijn er in de buurt en hoe sluit je aan op die kwaliteiten? Welke instrumenten kun je inzetten om aan de slag te gaan. Met bovengenoemde vragen komen we tot een plan van aanpak.

Jongeren als producent

Jarenlang werden jongeren vooral gezien als consument, bezoeker van activiteiten van het jongerenwerk. Daarnaast worden jongeren vaak gestigmatiseerd en als overlastgevers ervaren. TOS werkt preventief en ziet jongeren als producent in hun buurt, jongeren kunnen een belangrijke rol spelen in hun buurt. Bij dit thema gaat het om: bijbanen, talentontwikkeling, werk voor jongeren in de wijk.